نمایش برچسبی
سرشناسه ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌ ، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۵.
عنوان و نام پدیدآور آی‍ات‌‌الاح‍ک‍ام‌ (ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ج‍زای‍ی‌) / خ‍ل‍ی‍ل‌ ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌خ‍وی‍ی‌.
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری ده، ۲۵۸ص.
فروست س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ‏‫‏‏؛ ۹۵۱ . ح‍ق‍وق‌ ؛ ۵۴.
شابک ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۹۹۶۵
یادداشت پشت جلد به انگلیسی: Khalil Gheblei Khoyi. Verses of civil -criminal verdicts in the Holy Quran. ba چاپ دوم : تابستان 1385. چاپ چهارم: تابستان 1387. چاپ ششم: پاییز 1388. کتابنامه : ص . 241 - 243؛ همچنین به صورت زیرنویس. نمایه.
موضوع قرآن -- احکام و قوانین // تفاسیر فقهی
شناسه افزوده سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ‏‫ (سمت)
رده بندی کنگره ‏‫‬‭‭BP۹۹/۶ ‏‫‬‭/ق۲آ۹ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۴
شماره کتابشناسی ملی ‭م‌۸۴-۲۹۰۶۸
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۲۶۹ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله