نمایش برچسبی
سرشناسه رمضانی پاچی ، علی ‏‫، ‏‫۱۳۵۰‏‏‏‏-‬‬
عنوان و نام پدیدآور آمبار نو (محله‌ آب‌ انبار‌ نو ) / علی رمضانی پاچی، سجاد رمضانی ؛ ویراستار اعظم خورشید پاچی.
مشخصات نشر ساری : نشر هاوژین ‏‫، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.‭‬
مشخصات ظاهری ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۶ ص. ؛ مصور (رنگی). ؛ ‏‫‏‏‏‏۱۵×۱۵س‌م.
فروست مجموعه گردشگری محله‌های ساری ؛ ۱
شابک ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۶۳۵۲
یادداشت این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است. A. Ramezan Pachi // S. Ramezani. NO AMBAR.پشت جلد به انگلیسی: عنوان روی جلد: محله نو آمبار (محله آب انبار نو) ساری کتابنامه: ص.136.
موضوع عکس ها -- ایران -- ساری // ساری -- آثار تاریخی -- عکس ها // ساری -- مصور
شناسه افزوده رمضانی ، سجاد ، ‏‫۱۳۶۵ - ‏
رده بندی کنگره ‏‫‬‮‭TR۶۵۴ ‏‫‬‮‭/ر۸ آ۸ ۱۳۹۴
رده بندی دیویی ‏‫‬‭۷۷۹/۹۹۵۵۲۲۴
شماره کتابشناسی ملی ۳۷۶۶۶۷۴
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۳ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله