نمایش برچسبی
سرشناسه ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌ ، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۵.
عنوان و نام پدیدآور آیات‌الاحکام تطبیقی / خلیل ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌‌خ‍وی‍ی‌.
مشخصات نشر تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی : دانشگاه مذاهب اسلامی ‏‫،۱۳۹۲.‭‬
مشخصات ظاهری ‏‫شش، ۱۹۳ ص.‭‬‬
فروست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ ۱۶۶۸ . اهل سنت ؛ ۱.
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۸۵۸۰
یادداشت کتابنامه: ص. 193.
موضوع قرآن -- احکام و قوانین // تفاسیر فقهی
شناسه افزوده ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت) ‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی دانشگاه مذاهب اسلامی
رده بندی کنگره ‏‫‬‭BP۹۹/۶‏‫‬‭ ‏‫‬‭/ق۲آ۸۷ ۱۳۹۲
رده بندی دیویی ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۴
شماره کتابشناسی ملی ۳۱۵۶۵۰۰
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۱۸ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله