نمایش برچسبی
سرشناسه ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، - ۱۳۰۴
عنوان و نام پدیدآور ارث‌ / خ‍ل‍ی‍ل‌ ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری ه‍ش‍ت‌، ص‌ ۲۲۴
فروست (... س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۶۱۱. ح‍ق‍وق‌ ۳۳)
شابک ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۶۴۵۲
یادداشت پشت جلد به انگلیسی :Khalil gheblei khoyi. succession. کتابنامه : ص . 224 - 221؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع ارث (فقه )
شناسه افزوده س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
رده بندی کنگره ‏‫‬‭BP۱۹۷ ‏‫‭/ق۲‮الف‬۴ ۱۳۸۱
رده بندی دیویی ‏‫‬‭۲۹۷/۳۷۸
شماره کتابشناسی ملی ‭م‌۸۱-۱۷۷۲۷
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۱۲۵ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله