نمایش برچسبی
سرشناسه ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌ ، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۵.
عنوان و نام پدیدآور ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‌ / خ‍ل‍ی‍ل‌ ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌خ‍وی‍ی‌.
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ‏‫، ۱۳۸۰ -‬‬
مشخصات ظاهری ‏‫ ج.‬
فروست س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ‏‫ ؛ ۴۹۷‬ ‏‫ ،۱۲۷۶.‬ ح‍ق‍وق‌ ؛ ۲۷ ‏‫، ۸۱.‬
شابک ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۵۱۸۹ ، ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۳۵۵۴
یادداشت پشت جلد به انگلیسی : Khalil Gheblei khoyi. The rules of islamic penal jurisprudence. ba چاپ چهارم. ج.1 (چاپ دوم: زمستان 1385). ج.1 (چاپ سوم: پاییز 1387). ج. 2 ( چاپ اول: 1387). کتابنامه . ج.1. بخش جزا.-
مندرجات ج.۱. بخش جزا.-
موضوع فقه -- قواعد // اصول فقه شیعه
شناسه افزوده سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ‏‫ (سمت)
رده بندی کنگره ‏‫‬‭‭BP۱۶۹/۵ ‏‫‬‭‭/ق۲ق۹ ۱۳۸۰
رده بندی دیویی ‏‫‬‭‭۲۹۷/۳۲۴
شماره کتابشناسی ملی ‭م‌۸۰-۱۲۵۵۵
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۳۰ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله