نمایش برچسبی
سرشناسه خ‍وئ‍ی‌ ، سید‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ، ‏‫۱۲۷۸ - ‏۱۳۷۱.
عنوان قراردادی مبانی تکملة‌المنهاج .فارسی
عنوان و نام پدیدآور ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله‌المنهاج قصاص / [ابوالقاسم خوئی] ؛ [ترجمه] خلیل قبله‌ای‌خویی.
مشخصات نشر تهران : سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ‏‫، ۱۳۹۱.‬‬
مشخصات ظاهری ‏‫یازده ، ۲۸۳ ص.‬‬
فروست سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ‏‫؛ ۱۵۱۳‬ . الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی) ‏‫؛ ۱۹.‬
شابک ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۶۶۷۸
یادداشت چاپ سوم. چاپ چهارم : 1392. واژه نامه. کتابنامه: ص.[275] -276؛ همچنین به صورت زیرنویس. نمایه.
موضوع فتوا های شیعه -- قرن ۱۴ // فقه جعفری -- رساله عملیه // قصاص (فقه)
شناسه افزوده ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌ ، خ‍ل‍ی‍ل‌ ، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۵. ، مترجم ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ‏‫ (سمت) ‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
رده بندی کنگره ‏‫‭BP۱۸۳/۹ ‏‫‭/خ۹م۸۰۴۱ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی ‏‫‭۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی ۳۱۷۲۵۹۸
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۲۲ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله