نمایش برچسبی
عنوان و نام پدیدآور سیستان خاستگاه آسیاهای بادی در جهان
مشخصات نشر زابل روابط عمومی دانشگاه زابل 1380
مشخصات ظاهری 24 ص,
فروست افتخارات سیستان6 ;
یادداشت $ کتابنامه
موضوع آسیاب های بادی-- ایران-- سیستان
کتابخانه نگهدارنده مشاهده ۷ کتابخانه نگهدارنده
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
ارجاع به این منبع
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه اهدا کتاب ثبت بازخورد

آماده‌سازی فهرست کتابخانه‌ها...

در حال بارگیری...

# کتابخانه شماره رکورد نوع موقعیت جغرافیایی فاصله